«Однажды в своей жизни вы отправитесь путешествовать. Это будет самое долгое путешествие. Это путешествие в поисках себя»

 

Кэтрин Шарп

Малюючи, займаючись ліпленням або описуючи в літературній формі свою проблему або настрій, людина одержує   закодоване послання від самої себе, із власної підсвідомості. Одним з методів  самопізнання,  самовизначення, самореалізації, самоактуалізації особистості є арт-терапія.

Арт-терапія-це терапія мистецтвом. В класичній арт-терапії самовираження відбувається через візуальні види мистецтва: живопис, графіку, фотографію, ліплення.

Сьогодні до цього методу відносять також: лялькотерапію, драмотерапію, музикотерапію, танцювально-рухову терапію, піскову терапію, казкотерапію, фототерапію, маскотерапію, ізотерапію, тощо.

Всі ці напрямки успішно застосовуються для вирішення внутріособистісних конфліктів, переживання вікових криз, психологічних травм, почуття втрати, психосоматических розладів, розкриття особистих змістів через творчість, розвитку креативності й так далі.

Чому арт-терапія стала така популярною у всьому світі?

По-перше, вона дозволяє кожній людині писати про щастя, ліпити печаль, малювати конфлікти, танцювати настрій, іншими словами бути творцем свого життя.

По-друге, арт-терапія не потребує спеціальних навичок і практично не має вікових обмежень у використанні, вона є засобом невербального спілкування, зближення людей, самопізнання та самовираження.

По-третє, арт-терапія викликає позитивні емоції, мобілізує творчий потенціал людини,  допомагає  у подоланні відчуття самотності, надає  можливість  для  вираження  агресивних  почуттів  в соціально  прийнятній  манері, дає  підстави  для  інтерпретацій  і  діагностичної  роботи  в процесі  терапії, дозволяє  працювати  з  думками  й  почуттями,   які   здаються непереборними, сприяє виникненню почуття внутрішнього контролю й  порядку, підсилює  відчуття  власної  особистісної  цінності,   підвищує  художню  компетентність. 

 Арт-терапія в освітньому процесі – системна інновація, яка характеризується:

1) комплексом теоретичних та практичних ідей, нових технологій;

2) різноманіттям зв’язків з соціальними, психологічними та педагогічними явищами;

3) відносною самостійністю від інших складових педагогічної діяльності;

4) здатністю до інтеграції, трансформації.                            

 

Арт-терапія - один із самих м'яких і в теж час глибоких методів в арсеналі психологів. Арт-терапія доступна кожному, не обов'язково бути художником, або мати талант.