Результати моніторінгу якості освіти

 

 У 2017-2018 навчальному році зміст освітнього процесу здійснювався відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в усіх вікових групах.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працює над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи щодо розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, забезпеченням належного розвивального середовища. 

Протягом квітня-травня аналізуємого року був проведений моніторінг основних компетенцій дитини, організована діяльність у напрямку комплексного вивчення соціально-психологічної готовності дитини до навчання в школі. Робота проводилася з дітьми старшого дошкільного віку в трьох напрямках: психофізіологічний розвиток, соціальний розвиток і психологічна готовність.

    Всього у моніторингі прийняли участь 33 дитини: 15 хлопчиків та 18 дівчаток.

   Результати вивчення готовності дітей до навчання в школі показали, що 48% дітей (у кількості 16 вихованців) мають достатньо високу сформованість готовності до навчання у школі; 48% (у кількості 16 дітей) готові до навчання у школі на середньому рівні;  4% дітей (у кількості 1 дитини) з низьким рівнем.

      Найнижчі показники маємо за результатами тестової бесіди для вивчення кругозору дитини.  

Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній та середній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу, синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, обсяг, розподілення, переключення).

 

Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони адекватно реагують на різні життєві ситуації. Ці якості необхідні дитині для швидкої адаптації у школі. Учбова мотивація у старших дошкільників висока, у дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях.

В закладі створено належні умови для ефективного здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи, збереження та зміцнення здоров’я дітей.

 Зважаючи на те, що пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я, в ДНЗ ведеться постійний моніторинг рівня захворюваності дітей. 

За результатами моніторингу рівня захворюваності дітей в порівнянні з попередніми роками виявлено:

 

2016

2017

2018

Число днів, проведених дітьми в ДНЗ

15215

13962

14175

Число днів, пропущених дітьми

5971

7043

6957

По хворобі

1409

1088

722

 

 

Аналіз стану виконання дітоднів в дошкільному закладі свідчить про те, що кількість дітоднів збільшилась.  Аналізуючи захворюваність за 2018 рік можна відзначити, що число днів пропущених через хворобу менше в порівнянні з минулими роками. Загальна захворюваність знизилася на 23%, ГРВІ на 46%, пневмонії на 80%, хвороби вуха на 13%, хвороби дихальних шляхів на 46%.