Результати моніторінгу якості освіти

 

Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу організовної діяльності з дітьми, аналізу стану фізичного і психічного здоров’я дітей.

В травні 2017 року було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме природничо-екологічна, математична, мовленнєва, соціально-комунікативна компетенція. Всього обстежено 29 дітей.

Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній та середній рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу, синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, обсяг, розподілення, переключення).

Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони адекватно реагують на різні життєві ситуації. Ці якості необхідні дитині для швидкої адаптації у школі. Учбова мотивація у старших дошкільників висока, у дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях.

З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності проводиться відповідна робота з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження та зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

На високому рівні ведеться фізкультурно-оздоровча робота з дітьми, додатково використовуються нетрадиційні, альтернативні технології і методики, спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей: елементи казкової фізкультури, хатха-йоги, кінезіології, гімнастика пробудження М. Єфименка.   Проводяться бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності.