Річний звіт про діяльність закладу

за 2017-2018 навчальний рік

 

Комунальний заклад «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 9 «Червона шапочка» знаходиться за адресою: вул. Ломоносова, б. 9, е-mail: krasnaya_shapochka_9@ukr.net. Дошкільний заклад має власну емблему, гімн, сайт.  

Дошкільний навчальний заклад «Червона шапочка» є загально-розвиваючим закладом, який надає дошкільну освіту дітям від 3 до 6 (7) років.

Режим роботи - п'ятиденний, робочий день – 10,5 годин ( з 7.00 до 17.30). Заклад розрахований на 100 місць. У дошкільному закладі функціонує 4 групи.

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами.

Дошкільний навчальний заклад – двомовний (українська та російська мова навчання).

У 2017-2018 навчальному році зміст освітнього процесу здійснювався відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, Конвенції про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в усіх вікових групах.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи щодо розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, забезпеченням належного розвивального середовища.

Матеріальна база дошкільного закладу у задовільному стані.

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

Ø     кабінет завідувача;

Ø     методичний кабінет;

Ø кабінет практичного психолога та вчителя-логопеда;

Ø     медичний кабінет;

Ø     музична та спортивна зали;

Ø     фітобар;

Ø     зимовий сад.

Упродовж навчального року постійно покращувалося матеріальне становище дошкільного закладу: було замінено 49 вікон на пластикові, придбане спортивне та медичне обладнання, електрична піч, постільна білизна (за рахунок бюджетних коштів), групи поповнилися дитячими меблями, посудом, м’яким інвентарем, дидактичним матеріалом, іграшками тощо (за рахунок благодійних внесків батьків закладу). Але залишається проблемними питання щодо капітального ремонту будівлі харчоблоку, яке побудовано у 1977 році та заміна дерев’яного огородження, яке протягом 2017 року частково було замінено.

Колектив дитячого закладу разом з батьками створюють всі умови для того, щоб дітям було затишно, цікаво, щоб вони повноцінно розвивалися згідно зі своїми індивідуальними здібностями.

Адміністрація та колектив закладу приділяють значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів дошкільного закладу.

Велика увага приділяється навчально-методичному забезпеченню освітньої роботи дошкільного закладу. Були придбані методичні посібники, література, наочний матеріал для занять з дітьми.

За штатним розписом у дошкільному навчальному закладі працює 24 особи. З них – 9 педагогів, 15 осіб обслуговуючого персоналу.

У складі педагогічного колективу: завідувач, практичний психолог, вчитель-логопед, інструктор з фізичної культури, 5 вихователів. Залишаються вакантними посади музичного керівника та вихователя-методиста.

 

Віковий склад педагогів розподіляється наступним чином:

§        До 20 років – 0 осіб

§        Від 20 до 30 років – 1 особа

§        Від 30 до 40 років  – 3 особи

§        Від 40 до 50 років –3 особи

§        Від 51 років –2 особи

   У порівнянні з минулим роком освітній рівень працівників закладу значно покращився. До складу колективу додалися працівники з повною вищою освітою.

Освітній рівень розподіляється так:

§       Магістр – 1 особа

§       Спеціаліст - 2 особи

§        Бакалавр – 0 осіб

§        Молодший спеціаліст –6 осіб

Велике значення для підвищення професійної майстерності та розвитку творчості педагогів мало планомірне проведення курсової перепідготовки.

За 2017-2018 навчальний рік при ЛОІППО підвищили фахову майстерність 4 вихователя та інструктор з фізичної культури. Адміністрація закладу і надалі планує протягом наступних років удосконалювати кваліфікаційний рівень педпрацівників за рахунок курсів підвищення кваліфікації, позачергової атестації.

Так, за рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

«спеціаліст» - 7;

«спеціаліст ІІ категорії» - 0;

«спеціаліст І категорії» - 1;

«спеціаліст вищої категорії» - 0;           

«вихователь-методист» - 1.

При програмно-методичному забезпеченні освітнього процесу у поточному році дошкільний заклад керувався Переліком чинних освітніх програм та навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в дошкільних навчальних закладах.

Особлива увага в ДНЗ приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи проходження курсів, підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистого зростання, систематичне вивчення методичної та педагогічної літератури, публікацій періодичних видань.

Педагогічні працівники відвідують різні методичні заходи міста, беруть участь у конкурсах, проектах. В квітні 2018 року, вихователь Прокопенко Л.А. брала участь в інтернет-конкурсі «Школа здоров’я». Цього року заняття з валеології вихователя Прокопенко Л.А. було опубліковано у журналі «Палітра педагога» № 1/2018р.

Педагоги дошкільного навчального закладу використовують як традиційні, так і новітні інтерактивні методи й прийоми, впроваджують в практику сучасні наукові досягнення, інноваційні технології педагогіки, творчо підходять до реалізації освітніх завдань.

Упродовж 2017-2018 року освітній процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

1. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами навчальних ігор.

2. Створення умов та підвищення методичної компетентності педагогів в освоєнні питання щодо використання методів інтерактивної взаємодії, в тому числі мнемотехніки, в роботі з дітьми.

Для цього в дошкільному закладі були проведені відповідні заходи. Педагогічні ради: «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами навчальних ігор», «Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації в сучасному закладі» залишались основною та найбільш продуктивною формою методичної роботи з педагогічним колективом, вони відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності фахівців забезпечили такі форми роботи як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, засідання круглого столу. У закладі протягом року було проведено такі семінари: «Патріотичне виховання в сучасному закладі», «Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти», коучинг для педагогів  «Патріотичне виховання: як зробити дієвим?», консультації: «Навчальні ігри дошкільників», «Як навчити дитину швидко й міцно запам’ятовувати», круглий стіл  «Розвиток мовлення дошкільника: реалії проблеми, перспективи розвитку».

Семінари-практикуми та інші форми роботи сприяли розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

Ефективною формою методичної роботи, які сприяли обміну досвідом роботи колег, стали проведення колективних переглядів занять. Протягом 2017-2018 навчального року були проведені такі заняття: «Права свої знаємо- персонажам допомагаємо», «Козацькому роду нема переводу», «Дружно граємо – Україну прославляємо», «Твоя країна – Україна і ти її громадянин».

Варто зазначити, що педагоги протягом навчального року поглиблено займалися самоосвітою за певними напрямами, підвищуючи свій професійний рівень. Результати роботи над індивідуальною темою педагоги фіксували в щоденниках із підвищення професійного рівня.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

У методичному кабінеті представлені матеріали з досвіду роботи вихователів. У творчих доробках містяться конспекти занять, доповіді до педрад, теоретичні матеріали, сценарії свят тощо.

Протягом року в методичному кабінеті організовувались виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради».

Протягом року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

У закладі успішно пройшли такі свята та розваги як «Мама, тато, я – спортивна в нас сім’я», «Газетні чудеса», «Новорічні свята», «Осінні візерунки», «Мамине свято», «Випускні бали».

Проведення зазначених заходів допомогло педагогам на належному рівні працювати над вирішенням головних завдань річного плану роботи. Колектив дошкільного навчального закладу був згуртований, працьовитий, спроможний виконати будь-які поставлені перед ним завдання річного плану.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності.

Система методичної роботи навчального закладу з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році, в першу чергу, була спрямована на розв’язання завдань річного плану, а також на:

Ø удосконалення педагогічної майстерності вихователів;

Ø     підвищення рівня професійної компетентності у питаннях виховання та навчання дітей дошкільного віку;

Ø     розкриття творчого потенціалу педагогів та дітей.

В основу роботи було покладено індивідуальний підхід, гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, як традиційних, так і інноваційних.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти та задоволення особистих потреб дітей у 2017-2018 навчальному році було організовано роботу гуртків за інтересами: «Чарівні пальчики», «До чарівних джерел народної мудрості», «Віконечко у природу», «Мозаїка творчості», «Стежина здоров’я».

Всі освітні послуги безоплатні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. Гурткова робота організовувалася переважно в другу половину дня тривалість проведення занять – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

Аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в організації освітнього процесу.

Отже, підсумовуючи роботу колективу закладу за 2017-2018 навчальний рік, слід зазначити, що професійна діяльність педагогічного колективу здійснювалась на достатньому рівні.

З метою підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація закладу та педагогічний колектив у 2017-2018 навчальному році приділяли велику увагу:

Ø Формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця.

Ø Проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх вікових групах: «Місток порозуміння з батьками», «Спільна робота дошкільного закладу та сім’ї – запорука успішної взаємодії», «Стежинами батьківської мудрості», «Турбота про здоров’я дітей».

Ø Організації оздоровчо-пропагандистської роботи з батьками, а також роботи з питань прав дитини «Людина починається з дитинства», «Правова освіта дошкільнят».

Ø Залученню до участі у тематичних виставках «Щасливі моменти літнього відпочинку», «Новорічні візерунки», «Весняні перлини», «Великодневі подарунки», конкурсі осінніх букетів, «Вернісаж дитячої творчості».

Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу

Робота з безпеки життєдіяльності планувалася відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та проводилася із залученням дітей, батьків та працівників ДСНС до різних форм роботи: занять, ігрової діяльності, театралізованої діяльності, свят та розваг, конкурсів, бесід (індивідуальні, групові та колективні), моделювання ситуацій та їх розв’язання.

На нарадах при завідувачі та виробничих нарадах протягом року були розглянуті питання безпеки життєдіяльності. Зокрема: «Про стан роботи з профілактики травматизму серед учасників освітнього процесу», «Про профілактику дитячого травматизму».

Ознайомлення працівників дошкільного закладу з нормативними документами щодо охорони праці носять системний характер. В березні 2018 року оновлено  інструкції з охорони праці в новій редакції.

На контролі у адміністрації технічний стан приміщень, території закладу. У наявності акти перевірки спортивного обладнання та споруд на майданчиках, обстеження будівлі. Були проведені практичні заняття з працівниками дошкільного навчального закладу «Евакуація дітей на випадок пожежі», «Відпрацьовування алгоритму дій колективу закладу під час виникнення надзвичайної ситуації». У закладі протягом року вихователями були оформлені виставки з питань безпеки життєдіяльності дітей.

Згідно з наказом «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини» з 02 до 06 квітня 2018 року в ДНЗ було проведено Тиждень безпеки дитини. Заходами були охоплені всі вихованці та робітники ДНЗ. Використані різноманітні форми роботи: тематичні заняття, фізкультурно – оздоровчі заходи, ігрова діяльність, розваги, конкурси малюнків.

         Метою проведення Тижня безпеки дитини було поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС.

Своєчасно проводились вступні, первинні, повторні інструктажі.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу  та праці співробітників ДНЗ.

Фізкультурно-оздоровча робота та медичне обслуговування

Пріоритетними у 2017-2018 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. Фізкультурно-оздоровча робота в закладі організовується відповідно до Базового компонента дошкільної освіти України (нова редакція), програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» інструктивно-методичного листа МОНУ від 02.09.2016 № 1/9-456 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах». 

Варто зазначити, що в закладі створені сприятливі умови для збереження фізичного та психологічного здоров’я вихованців. У наявності спортивне обладнання, інвентар, дидактичний матеріал. Для занять на свіжому повітрі облаштовано ігрові та спортивний майданчики.

Задля підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання різноманітної рухової активності, інструктор з фізичної культури розробила та успішно використовує різноманітні заняття, розваги, вправи тощо, що заохочує малят випробовувати свої сили, зміцнює впевненість у собі, викликає позитивні емоції. Незвичайний погляд на звичні речі збуджує уяву дітей, викликає добрий настрій, а головне створює позитивне емоційне тло для виконання різноманітних рухів. Творчий підхід педагога до підбору атрибутів до фізкультурних занять значно підвищує моторну щільність заняття і задовольняє природну потребу дітей в рухах. Спортивне обладнання має естетичний вигляд, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та розміщено в доступному для дітей місці.

Інструктор з фізичної культури на високому рівні веде фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми, додатково використовує нетрадиційні, альтернативні технології і методики, спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей. Вихователі, старша медсестра разом з інструктором з фізичної культури  проводять бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності.

Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження та зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

Отже, можна стверджувати, що в закладі створено належні умови для ефективного здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи, збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Зважаючи на те, що пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я, в ДНЗ ведеться постійний моніторинг рівня захворюваності дітей.

Адміністрація закладу, педагоги, медична сестра, здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря та підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Аналізуючи захворюваність за 2018 рік можна відзначити, що число днів пропущених через хворобу на 24% менше в порівнянні з минулим роком. Загальна захворюваність знизилася на 23%, ГРВІ на 46%, пневмонії на 80%, хвороби вуха на 13%, хвороби дихальних шляхів на 46%.

Упродовж року старшою медичною сестрою разом із завідувачем здійснювалася оцінка організації рухового режиму, контролювалися заняття з фізичного виховання, їх доцільність, систематичність, тривалість, розподіл часу між структурними частинами, програмовий зміст, послідовність дібраних форм роботи з дітьми, їхнє дозування, раціональність вибору способів організації дітей та використання інвентарю, відповідність вибору теми і змісту заходів, окресленим завданням та обраній формі проведення, ступінь реалізації поставлених завдань; проводились заміри моторної щільності.

Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

За результатами медико–педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень вихованців.

Колектив дошкільного закладу протягом року намагався удосконалювати роботу по оздоровленню дітей і зниження захворюваності вихованців разом з батьками.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створено задовільні умови: фітобар, зимовий сад, спортивний майданчик, стаціонарний басейн.

Оснащення та обладнання медблоку достатнє, дозволяє якісно здійснювати медичний супровід кожної дитини, здійснювати контроль за його здоров'ям і фізичним розвитком.

Щороку здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами. За результатами обов’язкових медичних оглядів медсестра проводить аналіз стану здоров’я дітей, здійснює контроль за виконанням рекомендацій фахівців. У кожній віковій групі наявні листки здоров’я вихованців, згідно яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно–оздоровчої роботи.

Під час консультацій, через оформлення батьківських куточків, папки-пересувки вихователі інформують родини про їх вплив на формування фізичного здоров’я дітей. Санбюлетні, консультації та рекомендації для батьків регулярно змінюються та оновлюються.

В дошкільному закладі проблеми здорового способу життя розглядаються на батьківських зборах як загальних так і групових на нарадах при завідувачеві. Показником налагодженої роботи з батьками вихованців стала їх участь у святах, спортивних розвагах, які проводились в закладі протягом року.

Таким чином, у дошкільному навчальному закладі сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги та турбуються про їх здоров`я.

 

У практичній роботі нашого колективу є певні досягнення, які впливають на ефективність процесу виховання та навчання дошкільників. Методичні проблеми, над якими працював колектив закладу були актуальними, цікавими та відповідали вимогам. Робота над річними завданнями активізувала знання вихователів з теоретичних питань, підняла на більш високий рівень практичні навички кожного фахівця, надала чіткості та цілеспрямованості у роботі з вихованцями. Підсумки навчального року дозволяють сказати про те, що заплановані задачі виконані. Роботу педагогічного колективу оцінено як задовільну.